Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Dental-Med

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe (Dz.U. 2021 poz. 1941)

Jednostka  wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na :

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie PWIS (wymienić aparaty RTG) : aparaty do zdjęć wewnątrzustnych (2 szt.) Planmeca Intra nr 351z/11 i 350z/11
  • uruchamianiu pracowni decyzja PWIS nr 352z/11

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

  • dawkomierzy środowiskowych -w ciągu minionych 12 miesięcy (od 01.01.2021 do 31.12.2021) zmierzona dawka efektywna wyniosła: 1,24 mGy dla gabinetu nr 1 oraz 1,29 mGy dla gabinetu nr 3 – dawka mierzona w miejscach wykonywania ekspozycji.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego
(Dz.U z 2005 poz.168) – dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

– pracownicy: 20mSv/rok;

– ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

  • Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwó
Leave a reply